Praktisch

Betaling en terugbetaling:
Wij zijn geconventioneerde therapeuten. Dit betekent dat we vaste tarieven dienen te hanteren die ons door het RIZIV zijn opgelegd, maar ook dat de patiënt een vastgelegde terugbetaling ontvangt van de mutualiteit.
Voorbeeld: voor een normale kinesitherapiebehandeling in de praktijk betaalt u momenteel €22,26 waarvan u €16,37 terugkrijgt van de mutualiteit.
Er bestaat ook een verhoogde terugbetaling voor bepaalde aandoeningen. Dit zal u door uw arts en/of kinesitherapeut worden meegedeeld.

Afspraken:
Uw kinesitherapeut werkt enkel op afspraak. Wanneer u door een arts wordt doorverwezen, kan u telefonisch een afspraak maken op volgend nummer: 053 39 71 74

Wat brengt u mee:

Indien uw kinesitherapeut aan huis dient te komen, moet dit door de arts worden vermeld op het voorschrift.